Welkom
Dag allemoal !

't Heusdens Volksteater es ne grop plezante mannen dei ieder joar in januaori en fibruaori ne volkse klugt bringen, een êgen plezant toneelstuk bè doa in zang, daas en e laaif orkest. Wjè bestun onnertussen bekans 50 joar. Wjè spjèle alles in 't Heusdes dialect mer zelfs minsen oat de Vloanders zegge da ze oos e bitske verstun. Enfin, as ge ter mier van wult weten, dan modder zelf mer es kome kieke. Ge zet altet welkom int Kuipershof in Heusde.

Tickets Ooch Da Nog?! 2016
Oos tickets vûr de revue van 2016 Ooch Da Nog ?! zen uitverkocht! Gé kunt oer reserveerd koarte kome afhoale oan't Kuiperhof. Vûr een afsproak belder mer noa de revuefoon op 0477 368 675 of kiekt mer bé 'Tickets' bovenoan vur mier info.

Tot binnekort!